עוקץ קבוע (43)
עוקץ מסתובב (39)
אף ארוך (19)
לצינורות (17)
קצה מתחלף (15)
עם שעון לחץ (5)
עם אום חליצה (1)