דפינה אנכית (15)
דפינה אופקית (12)
הידוק צדדי (12)
זויתן (5)
מהדק משיכה (3)