Skip Navigation Linksראשי > מוצרים > מכונות ואביזרים > מכשירי איפוס
מוצא פינה (3)

מוצא פינה אלקטרוני ( EDGE POINTER (BEEP

תכונות:מדידיה בעיקרון של סגירת מעגל חשמלי (שמפעיל נורה וצליל).
חזרתיות 0.
002+_ מ"מ.
קומפקטי- קל לשימוש.
זריקה בין הקנה לכדורית מקסימום 0.
005 מ"מ.
מנגנון הבטחה ע"י קפיץ המונע פגיעה במנגנון.
הגוף המיוצר מפלדת כלים ומושחז בשלמות .
כדור גמיש גורם לכך שהמכשיר אינו נשבר ואינו מקבל עיוותים במקרה שלהפעלת לחץ יתר.
מוצא פינה מכני RETNIOP EGDEתכונות:זריקה מקסימלית 0.
005 מ"מחזרתיות בצירים X,Y 0.
002 =_ מ"מ.
מקסימום סל"ד 600.
גוף מיוצר מפלדת כלים ומושחזת בשלמות.

מד גובה (1)