מקדחים מתקש (43)

מקדחי מתקש מלא/מקדחים קצה מתקש.

משמשים לקידוח בפלדות,מתכות אל-ברזליות,ובחומרים סינטטים.

מירכוז-N.C (17)

מקדחי מירכוז/מקדחי נקודה.

לביצוע חורים מקדימים